nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Thủ tục thẩm định và phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có viện trợ phi dự án hoặc cơ quan, đơn vị được tổ chức, cá nhân nước ngoài trao tặng viện trợ dưới dạng tiền mặt hoặc hiên vật nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Trụ sở làm việc liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043.662.004

- Thời gian tiếp nhận:

+ Mùa hè: sáng từ 07h00 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 16h00.

+ Mùa đông: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h00.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Ngoại vụ xem xét thẩm định khoản viện trợ phi dự án trên và có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Sở Ngoại vụ có văn bản trình phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tiếp nhận.

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua địa chỉ hcc.bacgiang.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt khoản viện trợ phi dự án của cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (trong trường hợp cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý);

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án, danh mục các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài được lập theo đúng quy định (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài);

- Dự thảo Thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ;

- Trường hợp tiếp nhận viện trợ là hàng hóa và các trang thiết bị đã qua sử dụng, ngoài các văn bản trên cần có thêm văn bản xác nhận hàng hóa đã qua sử dụng hoặc văn bản giám định hàng hóa và trang thiết bị (còn giá trị trên 80%);

- Đối với các khoản viện trợ phi dự án ô tô và các phương tiện vận tải đã qua sử dụng, ngoài các văn bản trên cần có thêm:

+ Bản đăng ký hoặc giấy chứng nhận sở hữu phương tiện vận tải của bên tài trợ (có bản sao chứng thực);

+ Giấy chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước bên tài trợ hay giấy chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam (trong trường hợp có phương tiện tạm nhập, tái xuất; có bản sao chứng thực);

+ Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có thẩm quyền của bên nước tài trợ xác nhận (bản sao chứng thực).

- Các văn bản liên quan khác (nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Lãnh sự;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt tiếp nhận các khoản viện trợ.

8. Lệ phí: không

9. Yêu cầu, điều kiện: không

10. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN;

- Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư 07/2012/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

- Thông tư 05/2012/TT-BKH ngày 01/3/2012 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ;

- Quyết định số 497/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ.

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328288
  • Trong ngày:1740
  • Trong tuần:17540
  • Trong tháng:471108
  • Trong năm:1381098