nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu.

- Địa điểm: Sở Ngoại vụ Bắc Giang - Địa chỉ: tầng 10, Tòa nhà A, Trụ sở làm việc liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3-2, thànhphố Bắc Giang,tỉnh Bắc Giang..

- Điện thoại/Fax: 0240.3992238/ 0240.3992238

- Thời gian tiếp: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Đề nghị tổ chức hoặc cá nhân xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu tổ chức hoặc cá nhân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp; người đại diện phải có Giấy ủy quyền, Giấy ủy quyền phải có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú.

Bước 2: Quá trình làm việc

- Yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu (nếu có);

- Người tiếp dân lắng nghe, hướng dẫn cá nhân , tổ chức đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và ghi chép vào Sổ Tiếp công dân đầy đủ nội dung do tổ chức hoặc cá nhân trình bày.

 Bước 3: Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân phải thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần

 + Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ

 + Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

Đơn hoặc yêu cầu, kiến nghị (nếu có) 

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Khi kết thúc vụ việc.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện:  Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

7. Lệ phí: Không.

8. Kết quả thực hiện: Phiếu hướng dẫn hoặc văn bản thụ lý đơn.

9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Không.

10.  Yêu cầu điều kiện: Không.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

- Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328341
  • Trong ngày:1793
  • Trong tuần:17593
  • Trong tháng:471161
  • Trong năm:1381151