nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lần đầu

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người khiếu nại nộp hồ sơ trụ tiếp tại Sở Ngoại vụ, tầng 10, Tòa nhà A, Trụ sở làm việc  liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3-2, thànhphố Bắc Giang,tỉnh Bắc Giang.

Bước 2: Thụ lý đơn:

- Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản trả lời của Sở Ngoại vụ về việc thụ lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ

+ Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thì viết Phiếu hướng dẫn người làm đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường Bưu điện:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu  hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo đúng địa chỉ cá nhân, tổ chức ghi trong hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang hoặc thông qua hệ thống Bưu chính.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Đơn Khiếu nại theo mẫu quy định;

- Quyết định hành chính bị khiếu nại, bản photo;

- Bản pho to Giấy ủy quyền theo mẫu quy định (nếu có);

- Bản pho to các tài liệu có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, những vụ phức tạp kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện:  Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

7. Lệ phí: Không.

8. Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn hoặc văn bản trả lời.

9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Đính kèm

- Đơn khiếu nại (mẫu số 32) Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra;

- Giấy ủy quyền (mẫu số 41) Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra.

10.  Yêu cầu điều kiện:

- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định của pháp luật.

- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

- Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

 - Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

 - Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chíh phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, phản ánh kiến nghị có liên quan đến KNTC;

- Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân

- Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328564
  • Trong ngày:2016
  • Trong tuần:17816
  • Trong tháng:471384
  • Trong năm:1381374