nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục xin thị thực Nhật Bản ngắn hạn

Sở Ngoại vụ hướng dẫn thủ tục xin thị thực Nhật Bản ngắn hạn như sau:

  Thành phần hồ sơ:

Visa ngắn hạn (thăm thân…gia đình, họ hàng: có quan hệ 3 đời)

 - Tài liệu người xin Visa chuẩn bị gồm:

(1) Hộ chiếu

(2) Tờ khai xin cấp Visa (Tải mẫu tại đây)

 (3) 01ảnh 4,5cm x 4,5cm (ghi đầy đủ họ tên vào mặt sau ảnh)

 (4) Tài liệu chứng minh mối quan hệ họ hàng:

 (5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

+ Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

+ Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

- Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị

(1) Giấy mời (Tải mẫu tại đây)

(2) Bản sao hộ tịch (Trường hợp người mời hoặc vợ / chồng là người Nhật)

* Trường hợp người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3) - (5) sau:

 (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (Tải mẫu tại đây)

 (4) Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh như sau :

+ Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

+ Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

+ Bản sao lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản có đóng dấu thụ lý của Sở thuế. Tuy nhiên, trong trường hợp nộp thuế trực tuyến thì dùng "Thông báo thụ lý" và "Bản đăng ký nộp thuế")

+ Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập)

 (5) Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

* Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài, đề nghị trình bản copy mặt trước và sau của "Thẻ lưu trú còn hiệu lực" (Thẻ đăng ký người nước ngoài); "Phiếu công dân" (Loại phiếu không giản lược các hạng mục ghi chú) và bản "copy hộ chiếu" (Trang ảnh và trang visa).

Visa ngắn hạn (thăm người quen hoặc bạn bè):

- Tài liệu người xin Visa chuẩn bị gồm:

(1) Hộ chiếu

(2) Tờ khai xin cấp Visa (Tải mẫu tại đây)

(3) 01 ảnh 4,5cmx 4,5cm (ghi đầy đủ họ tên vào mặt sau ảnh)

(4) Tài liệu chứng minh mối quan hệ bạn bè

+ Ảnh chụp chung

+ Thư từ, email

+ Bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế,...

(5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

+ Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

+ Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

- Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị gồm

(1) Giấy lý do mời (Tải mẫu tại đây)

(2) Lịch trình ở Nhật (Tải mẫu tại đây)

* Trường hợp thăm bạn bè, người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3)-(5) sau:

(3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (Tải mẫu tại đây)

(4) Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh

+ Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

+ Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

+ Bản sao lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản có đóng dấu thụ lý của Sở thuế. Tuy nhiên, trong trường hợp nộp thuế trực tuyến thì dùng "Thông báo thụ lý" và "Bản đăng ký nộp thuế")

+ Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập)

(5) Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

* Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài, đề nghị trình bản copy mặt trước và sau của "Thẻ lưu trú còn hiệu lực" (Thẻ đăng ký người nước ngoài); "Phiếu công dân" (Loại phiếu không giản lược các hạng mục ghi chú) và bản "copy hộ chiếu".

Visa ngắn hạn (ví dụ: thương mại ngắn hạn…):

+ Tham dự hội nghị

+ Thương mại (liên hệ công tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, dịch vụ hậu mãi, quảng cáo, điều tra thị trường)

- Tài liệu người xin Visa chuẩn bị gồm:

(1) Hộ chiếu

(2) Tờ khai xin cấp visa (Tải mẫu tại đây)

(3) 01 ảnh 4,5cm x 4,5cm (ghi đầy đủ họ tên vào mặt sau ảnh)

(4) Giấy chứng nhận đang làm việc

(5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi

+ Quyết định cử đi công tác của cơ quan cấp

+ Giấy yêu cầu đi công tác

+ Văn bản tương đương

- Tài liệu do cơ quan phía Nhật Bản chuẩn bị gồm:

(1) Một trong những tài liệu nêu rõ các hoạt động ở Nhật như sau:

+ Giấy lý do mời (Tải mẫu tại đây)

+ Hợp đồng giao dịch giữa hai bên

+ Tư liệu hội nghị

+ Tư liệu về hàng hóa giao dịch,...

(2) Lịch trình ở Nhật (Tải mẫu tại đây)

* Trường hợp người mời chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu mục (3) - (4) sau:

(3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (Tải mẫu tại đây)

(4) Bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan đoàn thể

+ Những công ty có thương hiệu chỉ cần xuất trình bản copy báo cáo theo quý (SHIKIHO), không cần xuất trình bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu về cơ quan, đoàn thể.

+ Đối với trường hợp cá nhân mời (ví dụ như giáo sư đại học), xuất trình "Giấy chứng nhận làm việc tại Nhật" thay cho bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan, đoàn thể.

* Trường hợp phía mời là cơ quan, tổ chức đoàn thể, v.v... mục người mời, người bảo lãnh là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

Trường hợp công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán Nhật Bản, mục người mời, người bảo lãnh là người giữ chức vụ quản lý phù hợp như trưởng phòng, trưởng bộ phận, quản đốc, v.v...

* Trường hợp phía mời là cơ quan, tổ chức, đoàn thể, v.v... dấu đóng vào mục “印” trong các giấy tờ trên sẽ là một trong những dấu: dấu người đại diện, dấu giám đốc hoặc là dấu công ty (không phải dấu cá nhân). Nếu không có dấu thì người giữ chức vụ quản lý phù hợp ký tên. Như vậy, có thể hiểu là bên mời không sở hữu dấu nào như trên.

 Visa ngắn hạn (du lịch tự túc, không bao gồm thăm thân, thăm bn bè, thương mại)

- Tài liệu người xin Visa chuẩn bị gồm:

(1) Hộ chiếu

(2) Tờ khai xin cấp Visa (Tải mẫu tại đây)

(3) 01ảnh 4,5cm x 4,5cm (ghi đầy đủ họ tên vào mặt sau ảnh)     

(4) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

+ Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

+ Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

(5) Giấy xác nhận đặt vé máy bay, vé tàu (không xuất vé cho đến khi có kết quả visa)

(6) Lịch trình (Tải mẫu tại đây)

+ Yêu cầu điền ngày đến Nhật, ngày về nước. Ghi tên hãng máy bay, sân bay nếu đã quyết định.

+ Lịch trình cần ghi hoạt động từng ngày. Ghi cụ thể địa danh thực tế sẽ đi du lịch, không chỉ ghi tên thành phố như Tokyo, Kyoto.

+ Ghi rõ nơi sẽ nghỉ lại (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại khách sạn)

Không được xin visa tự túc nếu đi thăm thân, thăm bn bè, thương mại.

 Visa quá cảnh (transit): 

Quá cảnh Nhật Bản là việc dừng chân ở Nhật Bản trên đường đi từ nước này sang nước khác trong thời gian ngắn (dưới 15 ngày). Các hoạt động lưu trú quá cảnh chỉ giới hạn trong các hoạt động tham quan, giải trí, nghỉ ngơi, mà không bao gồm việc thăm thân nhân, bạn bè, người quen.

- Tài liệu người xin Visa chuẩn bị gồm:

(1) Hộ chiếu

(2) Tờ khai xin cấp Visa (Tải mẫu tại đây)

(3) 01 ảnh 4,5cmx 4,5cm (ghi đầy đủ họ tên vào mặt sau ảnh)

(4) Giấy xác nhận đặt chỗ vé máy bay xác định được việc quá cảnh Nhật Bản

(5) Bản copy visa của nước đến cuối cùng hoặc giấy tờ chứng minh được phép nhập cảnh nước đó

(6) Lịch trình ở Nhật (Tải mẫu tại đây)

 Phương thức nộp hồ sơ và thời gian xét duyệt

1. Phương thức nộp:

- Cá nhân xin thị thực trực tiếp mang hồ sơ tới bộ phận tiếp nhận hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Nhật Bản

- Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

- Thời gian: từ 8h30 đến 11h30 tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ những ngày nghỉ lễ của Đại sứ Quán)

2. Thời gian xét duyệt hồ sơ:

Thời gian xét thị thực thông thường là 8 ngày

 Lưu ý:

-  Không trả lại những giấy tờ đã nộp. Nếu có những giấy tờ cần phải trả lại thì phải thông báo trước khi nộp hồ sơ. Ngoài ra những giấy tờ cần phải trả lại bản gốc (Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Giấy nhập học, v.v...) và Giấy tư cách lưu trú thì phải cầm sẵn theo 1 bản copy.

- Miễn Visa đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ

 Kể từ ngày 01/05/2005 mọi công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang hộ chiếu công vụ hoặc ngoại giao còn hiệu lực được phép nhập cảnh Nhật Bản với thời hạn lưu trú trong vòng 90 ngày mà không cần xin Visa.

- Tiếp nhận việc xin Visa nhiều lần với thời gian lưu trú ngắn hạn

Visa nhiều lần là loại visa có thể sử dụng bao nhiêu lần cũng được trong một thời hạn hiệu lực nhất định. Đối tượng xin Visa nhiều lần là những người làm việc ở cơ quan Việt Nam (cơ quan nhà nước, công ty cổ phần nổi tiếng, những người làm việc tại các công ty Nhật ), các nhà văn hóa, tri thức như những người làm nghệ thuật, vận động viên thể thao, giáo sư các trường đại học...

Nguyễn Vân (tổng hợp)

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330072
  • Trong ngày:515
  • Trong tuần:515
  • Trong tháng:472892
  • Trong năm:1382882