nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các tổ chức đoàn thể nhân dân. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 13/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trong những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh đã góp phần tích cực vào việc mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta đã thiết lập và duy trì quan hệ thường xuyên với Đại sứ quán CHDCND Lào, Vương quốc Cămpuchia, CHND Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, CHLB Nga, CHLB Đức, CH Séc, CH Italia v.v…chú trọng duy trì quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tế như Viện FES, DED của CHLB Đức, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Thông qua các ngày tết, ngày lễ lớn hoặc sự kiện ngoại giao quan trọng của nước ta và của bạn, lãnh đạo tỉnh đã gửi thư, điện hoa chúc mừng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Gặp mặt truyền thống, giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ, tọa đàm trao đổi thông tin.

Đã phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức đón tiếp chu đáo nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu tình hình thực tế, cơ hội hợp tác và đầu tư vào Bắc Giang, trong đó có các đoàn cấp đại sứ, nghị sĩ quốc hội… từ nhiều nước trên thế giới. Các cuộc đón tiếp được tổ chức chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân trong tỉnh với nhân dân các nước trên thế giới.

Với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", từ thiện, nhân đạo được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực như: Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia quyên góp ủng hộ các nước Đông Nam Á, Nhật Bản bị thiệt hại do thiên tai, sóng thần... Các hoạt động trên được bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần tăng cường củng cố tình đoàn kết quốc tế của nhân dân trong tỉnh với bạn bè quốc tế.

Công tác đối với người Bắc Giang ở nước ngoài được triển khai khá tích cực với các hoạt động tổ chức gặp mặt kiều bào vào dịp Tết Nguyên Đán, trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của kiều bào về vấn đề cư trú, mua nhà, hồi hương, quốc tịch; truyền truyền vận động kiều bào hướng về quê hương, đầu tư, liên kết sản xuất kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khắc phục hậu quả thiên tai…, các Hội đồng hương Kinh Bắc ở Cộng hòa Séc, Hội đồng hương Bắc Giang ở CHLB Đức đã thường xuyên có quan hệ hợp tác với Liên hiệp hữu nghị tỉnh.

           Hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội hữu nghị song phương đã được duy trì,củng cố và mở rộng, trong 2 năm qua đã thành lập mới Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Đến nay, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị của tỉnh có 7 hội thành viên với 40 chi hội cơ sở, thu hút trên 4.000 hội viên tham gia.

Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại nhân dân của một số đoàn thể và tổ chức nhân dân có lúc còn thụ động, thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao; tổ chức chưa tốt, sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với nhau và giữa các tổ chức nhân dân với các cơ quan chuyên trách đối ngoại của Đảng và Nhà nước còn thiếu chặt chẽ; công tác nghiên cứu, tổng kết, dự báo chưa được chú trọng; một số cấp uỷ và chính quyền nhận thức chưa đầy đủ vị trí và vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, chưa quan tâm đúng mức và tạo điều kiện cho các hoạt động đối ngoại nhân dân; việc thể chế hoá một số văn bản còn chậm và thiếu đồng bộ; một số cán bộ hoạt động đối ngoại nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới, đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân phối hợp làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục quan tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước bạn truyền thống, các tổ chức quốc tế; coi trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước ASEAN... Chú trọng quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường v.v… Chủ động làm tốt công tác phi chính phủ nước ngoài, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2013 - 2017).

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa giai đoạn (2014 - 2020) làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu hơn về vùng đất và nét đẹp văn hóa của người Bắc Giang. Đồng thời nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu.

Tăng cường công tác nghiên cứu, tổng kết, dự báo, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các cấp, các ngành về công tác đối ngoại nhân dân. Tăng cường hỗ trợ thông tin về kinh tế thị trường, pháp luật, tập quán kinh doanh và thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; quan tâm công tác vận động người Bắc Giang ở nước ngoài,  Thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác của tỉnh với tổ chức, nhân dân tại nước đồng bào đang sinh sống và các nước khác.

Kiện toàn củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nghiệp vụ đối ngoại, giỏi ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới; tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và cơ chế đảm bảo cho các hoạt động đối ngoại nhân dân./.

Đỗ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch LHCTC Hữu nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342745
  • Trong ngày:613
  • Trong tuần:13188
  • Trong tháng:485565
  • Trong năm:1395555