nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu Ngày Trích yếu Cơ quan phát hành
QĐ 03/QĐ-UBND BH:03/08/2018
HL:18/03/2018
QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-QC/TU BH:02/01/2018
HL:02/01/2018
Quy chế về Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang Tỉnh ủy Bắc Giang
68/2017/NĐ-CP BH:25/05/2017
HL:25/05/2017
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp Chính phủ
108/2016/QH13 BH:09/04/2016
HL:01/07/2016
Luật Điều ước Quốc tế Quốc Hội
497/2014/QĐ-UBND BH:06/08/2014
HL:16/08/2014
Quyết định ban hành Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang
358/2016/QĐ-UBND BH:20/06/2016
HL:20/06/2016
Quyết định ban hành Quy định quản lý và trình tự. thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh
40/QĐ-TTg BH:07/01/2016
HL:07/01/2016
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính Phủ
11/2016/NĐ-CP BH:03/02/2016
HL:01/04/2016
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Chính phủ
07/2016/NĐ-CP BH:25/01/2016
HL:10/03/2016
Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Chính phủ
247/QĐ-TTg BH:16/02/2016
HL:16/02/2016
Quyết định phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho cán bộ công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính Phủ
NQ 27/NQ-CP BH:05/04/2016
HL:05/04/2016
Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ số 36/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 Chính phủ
1170/2016/NQ-UBTVQH13 BH:17/03/2016
HL:17/03/2016
Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
643/QCPH-CPVNGD-SNV BH:29/04/2016
HL:29/04/2016
Quy chế phối hợp giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
37-QĐ/TU BH:28/12/2015
HL:28/12/2015
Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang Tỉnh ủy Bắc Giang
89/2016/QĐ-UBND BH:01/02/2016
HL:01/02/2016
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh
608/2015/QĐ-UBND BH:03/11/2015
HL:13/11/2015
Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh
177/2015/QĐ-UBND BH:05/05/2015
HL:15/05/2015
Quyết định ban hành quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang
64/2015/NĐ-CP BH:06/08/2015
HL:15/10/2015
Nghị định quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN Chính phủ
72/2015/NĐ-CP BH:07/09/2015
HL:22/10/2015
Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại Chính phủ
82/2015/NĐ-CP BH:24/09/2015
HL:15/11/2015
Nghị định quy định về miễn thị thực cho người Việt Nam định cưu ở nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam Chính phủ
223/2014/QĐ-UBND BH:28/04/2014
HL:
Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang
375/2014/QĐ-UBND BH:
HL:20/06/2014
Quy định về công tác lễ tân trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang
255/2014/QĐ-UBND BH:
HL:12/05/2014
Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Phòng Lãnh sự tóm tắt nội dung Quy định) UBND tỉnh
17/2014/NĐ-CP BH:11/03/2014
HL:11/03/2014
Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao Chính phủ
145/2013/NĐ-CP BH:29/10/2013
HL:
Nghị định quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài Chính phủ
15/QĐ-UBND BH:06/01/2014
HL:06/01/2014
Quyết định v/v công bố văn bản QPPL do HĐND UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần UBND tỉnh Bắc Giang
BH:28/10/2013
HL:28/10/2013
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao
509/2013/QĐ-UBND BH:19/09/2013
HL:19/09/2013
Quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang
58/2012/QĐ-TTg BH:24/12/2013
HL:24/12/2013
Quyết định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Chính phủ
08/2013/TTLT/BCA-BNG BH:
HL:20/08/2013
Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG Bộ công an- Bộ ngoại giao

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328281
  • Trong ngày:1733
  • Trong tuần:17533
  • Trong tháng:471101
  • Trong năm:1381091