nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Viện FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES): Điểm sáng trong mỗi quan hệ giữa tỉnh Bắc Giang và CHLB ĐỨC

Những chương trình hoạt động, dự án trong suốt 27 năm qua của Viện FES (Hà Nội) triển khai tại các bộ, ngành và địa phương trên các lĩnh vực chủ đạo của Viện đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.  

Ảnh minh họa ( Nguồn: Internet)

Chặng đường 42 năm (1975 – 2017) chứng kiến sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức trên hầu hết các lĩnh vực; sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi đoàn cấp cao và ký kết nhiều văn kiện quan trọng như Tuyên bố Chung Hà Nội tháng 10/2011. Với những kết quả toàn diện trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, chúng ta không thể không ghi nhận sự tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả của các đối tác quan trọng từ nước CHLB Đức, cụ thể là các tổ chức và viện nghiên cứu vào quá trình thực hiện chính sách Đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1990 trên cơ sở Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Viện Friedrich Ebert (FES), Văn phòng viện FES tại Hà nội là một trong những văn phòng đại diện đầu tiên của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt nam. Trải qua 25 năm hoạt động, Văn phòng đại diện của FES đã tích cực tham gia hỗ trợ công cuộc Đổi mới, thực hiện cải cách hành chính, thực hiện chính sách mở cửa và xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức của Việt Nam.

Viện FES khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động đối thoại chính trị, trao đổi kinh nghiệm theo yêu cầu của các đối tác Việt nam, trên các lĩnh vực sau:

- Đối thoại chính trị và cải cách xã hội - tạo điều kiện cho việc tiến hành trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, từ đường lối cải cách tới đối mới giáo dục chính trị, nâng cao năng lực cho cơ quan lập pháp và xây dựng hệ thống an sinh xã hội;

- Cải cách kinh tế đi đôi với công bằng xã hội - đảm bảo tăng trưởng kinh tế đem lại lợi ích cho mọi tầng lớp nhân dân Việt nam thông qua các dự án nâng cao năng lực cho khu vực hợp tác xã và hệ thống công đoàn;

- Hội nhập khu vực và quốc tế - tổ chức các cuộc đối thoại về những vấn đề về chính trị, xã hội và kinh tế ở cấp khu vực và quốc tế có liên quan tới Việt nam, như tiến trình đối thoại Á-Âu (ASEM) và quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt nam.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Viện FES chính thức hoạt động từ năm 1992 thông qua việc triển khai dự án “Tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ tại tỉnh Hà Bắc” được ký kết vào ngày 12/03/1992 với UBND tỉnh Hà Bắc (cũ). Dự án trên đã được triển khai thực hiện từ tháng 4/1992 tới tháng 12/2000, khi UBND tỉnh thống nhất với Văn phòng Viện FES-Hà Nội chuyển giao Trung tâm tư vấn doanh nghiệp Bắc Giang (nay là Trung tâm tư vấn Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang) về tỉnh quản lý. Tổng số kinh phí hỗ trợ từ Viện FES cho 2 giai đoạn là 6,447 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu trên của Dự án (giai đoạn 1 là: 6,3 tỷ; giai đoạn 2 là 147 triệu đồng)

Nhìn chung, thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm và nguồn kinh phí hỗ trợ từ Viện FES - Hà Nội, Dự án đã đạt được những kết quả hết sức thiết thực, cụ thể như: góp phần nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm của các cán bộ Trung tâm tư vấn Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) trong việc tư vấn xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp; tổ chức điều tra, khảo sát nắm nhu cầu cần hỗ trợ của các doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng các dự án khả thi để đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường của các doanh nghiệp (kể cả việc tham quan khảo sát ở nước ngoài); hỗ trợ một phần kinh phí giúp cho Trung tâm tư vấn Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang hoạt đông, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong giai đoạn 1 từ năm 1992 – 2000, UBND tỉnh Bắc Giang và Văn phòng Viện FES là đồng Chủ tịch Dự án có trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong toàn tỉnh, thông qua Trung tâm tư vấn doanh nghiệp Bắc Giang. Văn phòng Viện FES – Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng một số cơ sở vật chất quan trọng của tỉnh như: trụ sở làm việc của Trung tâm tư vấn doanh nghiệp Bắc Giang và các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác chuyên môn; 02 xưởng công nghệ tại huyện Lạng Giang và huyện Quế Võ (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) và cung cấp máy móc thiết bị về ngành cơ khí để phục vụ hỗ trợ đào tạo công nhân cho cá doanh nghiệp vừa và nhỏ; 01 trạm dịch vụ đào tạo tại thị xã Bắc Giang để hỗ trợ đào tạo kiến thức, tay nghề cơ khí cho công nhân của các doanh nghiệp tại thị xã Bắc Giang. Đồng thời, hỗ trợ nguồn kinh phí tổ chức tập huấn đào tạo cho các đối tượng là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ quản lý; công nhân các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Bắc Giang. Viện FES cũng đã hỗ trợ các hoạt động tư vấn phát triển doanh nghiệp thông qua việc đào tạo chuyên môn ban đầu cho các cán bộ làm công tác tư vấn của Trung tâm trong nước và gửi ra nước ngoài (04 đoàn cán bộ của tỉnh đi tham quan, nghiên cứu, khảo sát về doanh nghiệp tại CHLB Đức); hỗ trợ việc xây dựng dự án và thành lập các tổ tư vấn tại các Sở, ngành và địa phương như “Tổ tư vấn phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường” thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, v.v…Hỗ trợ xây dựng thí điểm “Quỹ bảo lãnh tín dụng” với vốn ban đầu là 100.000 đô la Mỹ  (tương ứng là 1.090.300.000 đồng tại thời điểm quy đổi) nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh có điều kiện tiếp cận vay vốn Ngân hàng không cần thế chấp, khắc phục khó khăn một phần về tài chính trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong giai đoạn 2 từ 2001 đến 10/2003: (Sau khi chuyển giao Trung tâm tư vấn về tỉnh) Văn phòng Viện FES – Hà Nội tiếp tục phát triển mối quan hệ, hợp tác với UBND tỉnh để hỗ trợ hoạt động của Trung tâm tư vấn Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang và một số công việc khác, nổi bật  như: Hỗ trợ một phần kinh phí để sửa sang trụ sở Trung tâm tư vấn sau nhiều năm hoạt động; hỗ trợ kinh phí tổ chức 39 hội thảo tập huấn về quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp với các chủ đề hết sức thiết thực: Khởi sự doanh nghiệp, Marketing, Nghệ thuật bán hàng, Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp…đạt được những kết quả tốt; phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ chuyển giao Trung tâm tư vấn về tỉnh (ngày 23/10/2001) theo đúng kế hoạch; kiểm tra hoạt động quỹ bảo lãnh tín dụng.

Tuy không còn triển khai dự án tại tỉnh, nhưng các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa Viện FES – Hà Nội và Trung tâm tư vấn Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang vẫn thường xuyên được tiến hành thông qua việc phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn cho đối tượng là các cán bộ quản lý, tư vấn doanh nghiệp và các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Những chương trình hoạt động, dự án trong suốt 27 năm qua của Viện FES – Hà Nội triển khai tại các bộ, ngành và địa phương trên các lĩnh vực chủ đạo của Viện đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.  Với những đóng góp tích cực của Viện FES, chúng ta tin tưởng rằng Viện tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác của Chính phủ hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức ngày càng phát triển sâu rộng và toàn diện trong những năm tiếp theo.

                                                                                                                                                                            Thế Bằng

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328447
  • Trong ngày:1899
  • Trong tuần:17699
  • Trong tháng:471267
  • Trong năm:1381257