Bắc Giang: Nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để hội nhập

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế. Kết quả, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 xếp hạng 30/63 tỉnh thành, tăng 10 bậc so với năm 2015.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế. Kết quả, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 xếp hạng 30/63 tỉnh thành, tăng 10 bậc so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2017 đạt 13,3%, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 79,4% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Thu hút đầu tư ngoài ngân sách từ năm 2016 đến nay đạt 30.067 tỷ đồng, chiếm 42,66% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; 2.480 doanh nghiệp được thành lập mới, bằng khoảng 50% tổng số doanh nghiệp được thành lập từ 2015 trở về trước. Đây là những kết quả đáng mừng mà tỉnh Bắc Giang đạt được sau những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Với tinh thần xây dựng Chính phủ hành động, phục vụ, vì doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Riêng với Bắc Giang, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016. Đặc biệt, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Thực hiện kế hoạch trên, trong hai năm qua với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, nhiều nhiệm vụ giải pháp đã được triển khai đồng bộ, cụ thể như:

Thứ nhất, nâng cao tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND cấp huyện đã thể hiện sự gương mẫu, năng động, sáng tạo; tăng cường sự phối hợp và chủ động đề xuất, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi sự và phát triển, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. UBND tỉnh đã tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; định kỳ hàng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp các nhà đầu tư, doanh nghiệp; tổ chức các buổi cà phê doanh nhân, các cuộc gặp gỡ chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với các nhà đầu tư Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc năm 2016, các nhà đầu tư chia sẻ, sở dĩ họ lựa chọn Bắc Giang là điểm đến của mình vì bên cạnh những lợi thế khách quan mang lại, chính quyền địa phương đang rất nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN, nhà đầu tư.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ trọng tâm hàng năm cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu một số cơ quan Trung ương trên địa bàn và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để làm cơ sở xếp loại trách nhiệm người đứng đầu hàng năm; duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc trả lời” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính

Gần hai năm hoạt động, Trung tâm Hành chính Công tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính của từng sở, ngành, địa phương trong đó cắt giảm từ 25% đến 30% thời gian giải quyết đối với những TTHC có thời gian giải quyết từ 15 ngày trở lên và thực hiện công bố công khai các thủ tục hành chính trên trang website, nơi giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan.

Thứ ba, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất

Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, đồng thời thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh; chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để làm căn cứ cho thuê đất đối với các dự án đầu tư.  

Chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tiến hành thu hồi, bồi thường đối với những tổ chức sử dụng đất vi phạm đất đai, giải thể, phát mại tài sản giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch đối với các dự án trọng điểm của tỉnh để giao cho các nhà đầu tư.

Thường xuyên rà soát các dự án đã được chấp thuận đầu tư để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kiến nghị xử lý các nhà đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng đầu tư cầm chừng, chậm hoặc không đầu tư. UBND các huyện, thành phố cũng đã tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lễ khánh thành công ty Trina Solar (Ảnh: DOFA)

Thứ tư, công tác xây dựng và quản lý quy hoạch

Tỉnh Bắc Giang thực hiện công bố công khai các quy hoạch trên trang thông tin điện tử của từng ngành, địa phương. Đồng thời, tiến hành rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đã được phê duyệt, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; kiến nghị bãi bỏ một số quy hoạch không còn phù hợp với thực tế. Định kỳ hàng năm rà soát, xây dựng chủ trương lập các quy hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có tính khả thi cao.

Thứ năm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế phục vụ thu hút đầu tư, kinh doanh

Trong thời gian qua, nhiều công trình giao thông trọng điểm của tỉnh đã và đang được khởi công xây dựng và hoàn thành như: Dự án đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang; đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh; Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu, Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai IV... Thực hiện xây dựng mới và cải tạo lưới điện, hệ thống cấp nước sạch đảm bảo cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp. Thực hiện quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng 03 cảng thủy nội địa đáp ứng nhu cầu bốc xếp hàng hóa của các doanh nghiệp.

Thứ sáu, xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, kinh doanh

Tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và ban hành một số chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở, tài sản gắn liền với đất đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn; đồng thời, ban hành quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. Thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp, tính hấp dẫn của các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Thứ bảy, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thông tin và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh

Để hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp khai thác các thông tin cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh về việc biên dịch tài liệu hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài, Sở Ngoại vụ thực hiện rà soát, cập nhật Bộ Thủ tục hành chính liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh để tổ chức biên dịch sang tiếng Nhật, tiếng Hàn và hoàn thiện bản tiếng Anh, tiếng Trung nhằm phục vụ nhu cầu khai thác của các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác với thành phố Bắc Giang (Ảnh: Trần Lan/DOFA)

Đồng thời, tỉnh chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cuộc thanh tra, kiểm tra đều được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo không chồng chéo, đảm bảo bố trí không quá một cuộc thanh tra, kiểm tra/năm đối với mỗi doanh nghiệp;tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối doanh nghiệp và người lao động giữa các tỉnh lân cận trong khu vực.

Tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh: tổ chức tọa đàm, kết nối cung cầu, trao đổi thông tin với các đối tác nước ngoài như: tọa đàm, cung cấp thông tin với Hội nhà báo Thái Lan, trao đổi thông tin với các nhà khoa học, doanh nghiệp Nhật Bản; tổ chức các Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiểu tại Trung Quốc, tại thành phố Bắc Giang và tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội; tham dự Hội nghị “Chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ (PMAX 2018); tổ chức thực hiện 02 gian hàng triển lãm của tỉnh Bắc Giang tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 28- VIETNAM EXPO 2018; tham dự diễn đàn “Thương hiệu Việt Nam” năm 2018 tại Hà Nội.

Vừa qua, tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công hai Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản hàng hóa của tỉnh tại thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) và tại tỉnh Bắc Giang.

 Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND, tỉnh Bắc Giang đã cải thiện đáng kể môi trường đầu tư kinh doanh; thứ hạng PCI của Bắc Giang liên tục được cải thiện theo chiều hướng tích cực; kết quả thu hút đầu tư và thành lập mới doanh nghiệp có bước phát triển vượt bậc; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt kỷ lục. Việc tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi chính là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, là tiền đề vững chắc để tỉnh Bắc Giang tiếp tục tiến trình hội nhập quốc tế một cách hiệu quả.

Thiện Quyên


Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8,382
Tổng số trong ngày: 420
Tổng số trong tuần: 419
Tổng số trong tháng: 24,218
Tổng số trong năm: 100,165
Tổng số truy cập: 110,163