Ngày đăng: 15/02/2019
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/01/2019
Nội dung này được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành vào ngày 22/01/2019 nhằm quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/12/2018
Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển bền vững tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Xem tiếp
Ngày đăng: 10/12/2018
Là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng mạnh về sản xuất công nghiệp, hàng năm tỉnh Bắc Giang thu hút khoảng 1000 lao động nước ngoài tới làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy trong và ngoài khu công... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/11/2018
Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước... Xem tiếp
Ngày đăng: 08/11/2018
Mới đây, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kì. Xem tiếp
Ngày đăng: 24/10/2018
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT. Xem tiếp
Ngày đăng: 08/10/2018
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Xem tiếp
Ngày đăng: 08/10/2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Chính phủ ban hành vừa Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà... Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5,998
Tổng số trong ngày: 453
Tổng số trong tuần: 452
Tổng số trong tháng: 24,251
Tổng số trong năm: 100,198
Tổng số truy cập: 110,196