Phòng ban Sở Ngoại vụ Phòng ban Sở Ngoại vụ

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Sở
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 02043704567
Thông tin thêm
Phó Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn
Điện thoại 0919774268