Ngày đăng: 11/10/2018
Dự án xây dựng 10 nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Dũng Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo Kinh phí đề xuất: 100,000 USD Thời gian thực hiện: 12 tháng Xem tiếp
Ngày đăng: 11/10/2018
1. Dự án viện trợ xây dựng mới 05 công trình cầu dân sinh Lĩnh vực: giao thông Tổng kinh phí đề xuất: 30 tỷ đồng 2. Dự án viện trợ xây dựng mới 32 phòng học ... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/10/2017
Lĩnh vực: Y tế Chi tiết lĩnh vực: Nước sạch và vệ sinh Huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa Giá trị cam kết: 89036 Đối tác: Sở Nông nghiệp và PTNT Xem tiếp
Ngày đăng: 12/10/2017
Lĩnh vực: Giáo dục Mục tiêu: Tăng cường chất lượng giáo dục Đối tác: Sở Ngoại vụ Bắc Giang Xem tiếp
Ngày đăng: 16/12/2016
Tên gói thầu: Xây dựng 01 phòng học, bếp ăn, hàng rào và sân chơi tại trường Mầm non số 1, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa. Xem tiếp
Ngày đăng: 15/01/2014
Dưới đây là danh mục tổng hợp nhu cầu dự án vận động viện trợ PCPNN tỉnh Bắc Giang Xem tiếp
Ngày đăng: 14/10/2013
Nhằm tăng cường công tác vận động và sử dụng có hiệu quả viện trợ PCPNN, ngày 23/9/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định Ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính... Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 900
Tổng số trong ngày: 5,450
Tổng số trong tuần: 10,386
Tổng số trong tháng: 34,185
Tổng số trong năm: 110,132
Tổng số truy cập: 120,130