Ngày đăng: 21/03/2016
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em nghèo huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang năm 2016” sử dụng viện trợ của Trung tâm hỗ trợ trẻ em Italia (CIAI)... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/12/2015
Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với tổ chức CIAI tổ chức chương trình "Giao lưu trao đổi kinh nghiệm truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên" tại trường Phổ thông... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/09/2013
Các dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2012 Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 6,004
Tổng số trong ngày: 460
Tổng số trong tuần: 459
Tổng số trong tháng: 24,258
Tổng số trong năm: 100,205
Tổng số truy cập: 110,203