Ngày đăng: 21/12/2018
Ngày 06/12/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/07/2016
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016. Xem tiếp
Ngày đăng: 20/05/2016
Ngày 13-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/07/2015
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 trong điều kiện kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu và chịu những tác... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/02/2015
Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo và còn nhiều bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn thách thức. Trong khi... Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5,730
Tổng số trong ngày: 468
Tổng số trong tuần: 467
Tổng số trong tháng: 24,266
Tổng số trong năm: 100,213
Tổng số truy cập: 110,211