Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh Văn bản chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Văn hóa thông tin đối ngoại Văn hóa thông tin đối ngoại

Dịch vụ đối ngoại Dịch vụ đối ngoại

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bắc Giang (FOSIC) trực thuộc Sở Ngoại vụ cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị dịch cabin phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài tỉnh Bắc Giang.

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 6,035
Tổng số trong ngày: 446
Tổng số trong tuần: 446
Tổng số trong tháng: 24,245
Tổng số trong năm: 100,192
Tổng số truy cập: 110,190

Bình chọn Bình chọn

Bạn hãy đánh giá giao diện cổng thông tin Sở Ngoại vụ?
% Bình chọn
100% 2
a. Rất hợp lý
0% 0
b. Hợp lý
0% 0
c. Không hợp lý

Tổng bình chọn: 2