Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2016/TTLB-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Thông tư hướng dẫn chi tiết Điều 3, Điều 53 của Luật Hộ tịch năm 2014 về đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; đăng lý lại khai sinh, kết hôn, khai tử; cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; quản lý nhà nước về hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với những nước Việt Nam có từ hai Cơ quan đại diện trở lên thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch thuộc Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự mà người yêu cầu cư trú. Những nước chưa có Cơ quan đại diện thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại Cơ quan đại diện nước kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện thuận tiện nhất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15-8.

Xem chi tiết thông tư tại đây.

 

                                                                                                                                          Bích Ngọc (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9409281
  • Trong ngày:329
  • Trong tuần:10697
  • Trong tháng:462091
  • Trong năm:462091