Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Ấn định và công bố số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang

Ngày 1-3, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ảnh minh họa

Theo đó, số đơn vị bầu cử là 21; số lượng đại biểu được bầu là 85. 

Danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

STT

Đơn vị bầu cử

Đơn vị hành chính

Số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

1

Số 1

Thành phố Bắc Giang (gồm các phường: Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Trần Phú, Lê Lợi, Dĩnh Kế, Xương Giang, Trần Nguyên Hãn và Thọ Xương)

4

2

Số 2

Thành phố Bắc Giang (gồm các phường: Mỹ Độ, Đa Mai và các xã: Song Mai, Song Khê, Đồng Sơn, Tân Mỹ, Dĩnh Trì và Tân Tiến)

4

3

Số 3

Huyện Sơn Động

4

4

Số 4

Huyện Lục Ngạn (gồm các xã: Sa Lý, Phong Minh, Phong Vân, Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Biên Sơn, Thanh Hải, Kim Sơn, Biển Động, Tân Hoa, Phú Nhuận và Đèo Gia)

4

5

Số 5

Huyện Lục Ngạn (gồm các xã: Phì Điền, Đồng Cốc, Tân Quang, Giáp Sơn, Hồng Giang, Nghĩa Hồ và thị trấn Chũ)

3

6

Số 6

Huyện Lục Ngạn (gồm các xã: Quý Sơn, Phượng Sơn, Tân Mộc, Tân Lập, Nam Dương, Mỹ An, Trù Hựu, Kiên Lao, Kiên Thành và Sơn Hải)

4

7

Số 7

Huyện Lục Nam (gồm các xã: Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh, Nghĩa Phương, Trường Giang, Cương Sơn và Huyền Sơn)

3

8

Số 8

Huyện Lục Nam (gồm các xã: Tiên Nha, Đông Hưng, Đông Phú, Bảo Đài, Bảo Sơn, Thanh Lâm, Khám Lạng, Tiên Hưng và Chu Diện)

4

9

Số 9

Huyện Lục Nam (gồm các xã: Phương Sơn, Lan Mẫu, Yên Sơn, Bắc Lũng, Cẩm Lý, Vũ Xá, Đan Hội, Tam Dị, thị trấn Đồi Ngô và thị trấn Lục Nam)

4

10

Số 10

Huyện Lạng Giang (gồm các xã: Tân Thịnh, Tân Thanh, Nghĩa Hưng, Mỹ Hà, Đào Mỹ, Quang Thịnh, Hương Lạc, Dương Đức, Tiên Lục, Nghĩa Hòa, An Hà và thị trấn Kép)

5

11

Số 11

Huyện Lạng Giang (gồm các xã: Hương Sơn, Tân Hưng, Yên Mỹ, Xương Lâm, Đại Lâm, Thái Đào, Tân Dĩnh, Phi Mô, Mỹ Thái, Xuân Hương và thị trấn Vôi)

5

12

Số 12

Huyện Yên Thế

5

13

Số 13

Huyện Tân Yên (gồm các xã: Tân Trung, Nhã Nam, Liên Sơn, Cao Xá, Cao Thượng, Hợp Đức, Phúc Hòa, Việt Lập, Quế Nham, Liên Chung, thị trấn Cao Thượng và thị trấn Nhã Nam)

5

14

Số 14

Huyện Tân Yên (gồm các xã: Song Vân, Ngọc Vân, Việt Ngọc, Lam Cốt, Phúc Sơn, Đại Hóa, Quang Tiến, Lan Giới, An Dương, Ngọc Thiện, Ngọc Châu và Ngọc Lý)

4

15

Số 15

Huyện Hiệp Hòa (gồm các xã: Hoàng Lương, Hoàng Thanh, Đức Thắng, Đồng Tân, Thanh Vân, Hoàng Vân, Ngọc Sơn, Hoàng An và Lương Phong)

4

16

Số 16

Huyện Hiệp Hòa (gồm các xã: Danh Thắng, Bắc Lý, Đoan Bái, Đông Lỗ, Thường Thắng, Xuân Cẩm, Hương Lâm và thị trấn Thắng)

4

17

Số 17

Huyện Hiệp Hòa (gồm các xã: Quang Minh, Đại Thành, Hợp Thịnh, Hùng Sơn, Thái Sơn, Mai Trung, Hòa Sơn, Mai Đình và Châu Minh)

3

18

Số 18

Huyện Việt Yên (gồm các xã: Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan, Bích Sơn, Tự Lạn, Việt Tiến, Hương Mai, Trung Sơn và thị trấn Bích Động)

4

19

Số 19

Huyện Việt Yên (gồm các xã: Ninh Sơn, Vân Hà, Tiên Sơn, Hoàng Ninh, Tăng Tiến, Quang Châu, Vân Trung, Hồng Thái, Quảng Minh và thị trấn Nếnh)

5

20

Số 20

Huyện Yên Dũng (gồm các xã: Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Tiến Dũng, Tư Mại, Cảnh Thụy, Thắng Cương, Nham Sơn, Yên Lư, Tân Liễu, Tiền Phong, Nội Hoàng và thị trấn Neo)

4

21

Số 21

Huyện Yên Dũng (gồm các xã: Tân An, Xuân Phú, Hương Gián, Lão Hộ, Quỳnh Sơn, Lãng Sơn, Trí Yên và thị trấn Tân Dân)

3

Cộng

21

 

85

                                                                                                                                                Theo Báo Bắc Giang điện tử

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9399674
  • Trong ngày:1090
  • Trong tuần:1090
  • Trong tháng:452484
  • Trong năm:452484