Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
1 QĐ bổ nhiệm công chức (Ngô Thị Hồng Nhung) Ký:02/05/2018 HL:02/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-18.pdf.signed.pdf
2 KH thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính- ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ký:02/05/2018 HL:02/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-20.pdf.signed.pdf
3 Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-05.pdf.signed.pdf
4 QĐ v/v ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-16.pdf.signed.pdf
5 QĐ Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-17.pdf.signed.pdf
6 Quán triệt, triển khai thực hiện quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ký:23/04/2018 HL:23/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-170.pdf.signed.pdf
7 Cử cán bộ tham gia khóa học Ký:20/04/2018 HL:20/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-162.pdf.signed.pdf
8 QĐ kiện toàn Tổ bảo mật công tác bảo vệ bí mật nhà nước Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-14.pdf.signed.pdf
9 KH công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-19.pdf.signed.pdf
10 Đăng ký lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành tại Hà Nội Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-152.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9399758
  • Trong ngày:1174
  • Trong tuần:1174
  • Trong tháng:452568
  • Trong năm:452568