Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
11 Quán triệt, triển khai thực hiện quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ký:23/04/2018 HL:23/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-170.pdf.signed.pdf
12 Cử cán bộ tham gia khóa học Ký:20/04/2018 HL:20/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-162.pdf.signed.pdf
13 QĐ kiện toàn Tổ bảo mật công tác bảo vệ bí mật nhà nước Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-14.pdf.signed.pdf
14 KH công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-19.pdf.signed.pdf
15 Đăng ký lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành tại Hà Nội Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-152.pdf.signed.pdf
16 KH tổ chức tập huấn công tác lễ tân ngoại giao Ký:13/04/2018 HL:13/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-18.pdf.signed.pdf
17 Đăng ký tham dự tập huấn, bồi dưỡng các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công Ký:11/04/2018 HL:11/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-138.pdf.signed.pdf
18 Đề nghị thành lập đơn vị dân quân tự vệ cơ quan Ký:11/04/2018 HL:11/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-139.pdf.signed.pdf
19 Kế hoạch thu thập, biên dịch tài liệu hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài năm 2018 Ký:02/04/2018 HL:02/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-16.pdf.signed.pdf
20 Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ, chúc mừng các Đại sứ quán, các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân nhân ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày quốc khánh các nước năm 2018 Ký:02/04/2018 HL:02/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-17.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9422697
  • Trong ngày:956
  • Trong tuần:956
  • Trong tháng:475507
  • Trong năm:475507