Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
21 Kế hoạch rà soát, điều tra thu tập các hộ dân trên địa bàn tỉnh có thân nhân đã và đang cư trú, định cư, làm việc hợp pháp, lâu dài ở nước ngoài hoặc có thân nhân kết hôn với người nước ngoài hiện đang sinh sống ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nă Ký:30/03/2018 HL:30/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-15.pdf.signed.pdf
22 Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 Ký:29/03/2018 HL:29/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-04.pdf.signed.pdf
23 Cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng Ký:28/03/2018 HL:28/03/2018 Nguyễn Quang Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-114.pdf.signed.pdf
24 TB ủy quyền quản lý, điều hành công việc của Sở Ngoại vụ Ký:26/03/2018 HL:26/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-05.pdf.signed.pdf
25 QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Sở Ngoại vụ năm 2018 và những năm tiếp theo Ký:26/03/2018 HL:26/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-13.pdf.signed.pdf
26 Đề nghị rà soát lại bộ TTHC Ký:26/03/2018 HL:26/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-105.pdf.signed.pdf
27 Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Ký:23/03/2018 HL:23/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon chtr03.pdf.signed.pdf
28 KH công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 Ký:21/03/2018 HL:21/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-13.pdf.signed.pdf
29 Bản đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan "An toàn an ninh, trật tự" năm 2018 Ký:21/03/2018 HL:21/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-92.pdf.signed.pdf
30 Bản đăng ký thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống ma túy và đăng ký cơ quan không có tệ nạn ma túy năm 2018 Ký:21/03/2018 HL:21/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-93.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9465195
  • Trong ngày:431
  • Trong tuần:431
  • Trong tháng:518005
  • Trong năm:518005