Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
261 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2016 Ký:16/12/2016 HL:16/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-343-2016-1.pdf.signed.pdf
262 Tờ trình đề nghị khen thưởng năm 2016 Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-144-2016.pdf.signed.pdf
263 BC tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon bc-102-2016-1.pdf.signed.pdf
264 Tờ Trình đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-143-2016-1.pdf.signed.pdf
265 BC thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Cờ thi đua của UBND tỉnh" Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon bc-101-2016-1.pdf.signed.pdf
266 Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Ngoại vụ năm 2016 Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-05-2016.pdf.signed.pdf
267 Giấy mời tham dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Lãnh đạo và kiểm điểm, đánh giá cá nhân lãnh đạo Sở Ngoại vụ năm 2016 Ký:07/12/2016 HL:07/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-11-vpubnd.pdf
268 Mời dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua - Khen thưởng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Ký:06/12/2016 HL:06/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-09-2016-1.pdf.signed.pdf
269 Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ngọc Thị Quyên) Ký:05/12/2016 HL:05/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-35-2016-1.pdf.signed.pdf
270 Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Thị Mai Hương) Ký:05/12/2016 HL:05/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-34-2016-1.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9465175
  • Trong ngày:411
  • Trong tuần:411
  • Trong tháng:517985
  • Trong năm:517985