Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
31 QĐ thành lập bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ Ký:19/03/2018 HL:19/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-11.pdf.signed.pdf
32 QĐ giao và chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm cho Phó Giám đốc Sở, người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2018 Ký:19/03/2018 HL:19/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-12.pdf.signed.pdf
33 Danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 Ký:19/03/2018 HL:19/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-84.pdf.signed.pdf
34 Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy trong Sở Ngoại vụ Ký:19/03/2018 HL:19/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-85.pdf.signed.pdf
35 Phân công cán bộ kiêm nhiệm tại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại Ký:13/03/2018 HL:13/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-10.pdf.signed.pdf
36 Cung cấp thông tin phục vụ in danh bạ Ký:13/03/2018 HL:13/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-76.pdf.signed.pdf
37 Phản hồi lại việc chưa gửi văn bản theo yêu cầu (Gửi lại) Ký:12/03/2018 HL:12/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-73.pdf.signed_2.pdf
38 Cử cán bộ tham gia khoá bồi dưỡng Ký:09/03/2018 HL:09/03/2018 Nguyễn Quang Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-72.pdf.signed_2.pdf
39 QĐ Cho phép công chức được nghỉ phép đi du lịch nước ngoài (Ngô Thi Hồng Nhung) Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-09.pdf.signed.pdf
40 Cử cán bộ tham gia lớp bôi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-63.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9465194
  • Trong ngày:430
  • Trong tuần:430
  • Trong tháng:518004
  • Trong năm:518004