Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
41 TB thay đổi cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác ISO Ký:09/03/2018 HL:09/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-71.pdf.signed.pdf
42 Thống kê số liệu cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-64.pdf.signed_2.pdf
43 Cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và bồi thường nhà nước Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-65.pdf.signed.pdf
44 QĐ cử cán bộ tham gia lớp đào tạo hoàn chỉnh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-66.pdf.signed.pdf
45 Đăng ký tham dự Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018 Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-67.pdf.signed.pdf
46 QĐ ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:06/03/2018 HL:06/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-08.pdf.signed.pdf
47 Đề nghị điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Ký:06/03/2018 HL:06/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-26.pdf.signed.pdf
48 TB phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Ký:05/03/2018 HL:05/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-04.pdf.signed.pdf
49 QĐ ban hành Nội quy phòng chống cháy nổ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:05/03/2018 HL:05/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-05.pdf.signed.pdf
50 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:05/03/2018 HL:05/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-06.pdf.signed_2.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9465173
  • Trong ngày:409
  • Trong tuần:409
  • Trong tháng:517983
  • Trong năm:517983