Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
61 KH phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 Ký:05/02/2018 HL:05/02/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-08.pdf.signed.pdf
62 Nâng bậc lương thường xuyên đối với hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP Ký:02/02/2018 HL:02/02/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-02.pdf.signed.pdf
63 TB chức danh và giới thiệu chữ ký của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:01/02/2018 HL:01/02/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-02.pdf.signed.pdf
64 KH phát động phong trào thi đua năm 2018 Ký:01/02/2018 HL:01/02/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-07.pdf.signed.pdf
65 KH Văn thư lưu trữ Ký:31/01/2018 HL:31/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-06.pdf.signed.pdf
66 Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 Ký:26/01/2018 HL:26/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-01.pdf.signed.pdf
67 Mời dự thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cận Ký:26/01/2018 HL:26/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-03.pdf.signed.pdf
68 Mời dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác đối ngoại năm 2018 Ký:26/01/2018 HL:26/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-04.pdf.signed.pdf
69 Đăng ký tham dự Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương và tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao Ký:25/01/2018 HL:25/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-35.pdf.signed.pdf
70 KH luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Sở Ngoại vụ năm 2018 Ký:22/01/2018 HL:22/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-05.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9465171
  • Trong ngày:407
  • Trong tuần:407
  • Trong tháng:517981
  • Trong năm:517981