Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
71 KH cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của Sở Ngoại vụ Ký:17/01/2018 HL:17/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-04.pdf.signed.pdf
72 Đăng ký tham dự Hội nghị "Giới thiệu Hà Giang" Ký:17/01/2018 HL:17/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-23.pdf.signed.pdf
73 Đăng ký công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Ký:17/01/2018 HL:17/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-24.pdf.signed.pdf
74 Đề nghị bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Ký:16/01/2018 HL:16/01/2018 Nguyễn Quang Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-06.pdf.signed.pdf
75 Danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định chỉ số cấp tỉnh Ký:15/01/2018 HL:15/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-20.pdf.signed.pdf
76 Xử lý văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Ký:09/01/2018 HL:09/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-07.pdf.signed.pdf
77 Đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ Ký:05/01/2018 HL:05/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-01.pdf.signed.pdf
78 Thông báo phân công công chức thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ Ký:02/01/2018 HL:02/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-01.PDF
79 Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức Ký:29/12/2017 HL:29/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-451.pdf.signed.pdf
80 Chương trình công tác tháng 1 năm 2018 của Sở Ngoại vụ Ký:27/12/2017 HL:27/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-14.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9465197
  • Trong ngày:433
  • Trong tuần:433
  • Trong tháng:518007
  • Trong năm:518007