Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
81 Chương trình công tác năm 2018 của Sở Ngoại vụ Ký:27/12/2017 HL:27/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-15.pdf.signed.pdf
82 Góp ý dự thảo chấm điểm NVTT năm 2017 Ký:27/12/2017 HL:27/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-449.pdf.signed.pdf
83 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang Ký:27/12/2017 HL:27/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon 37.pdf
84 KH xây dựng, áp dụng duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2018 Ký:22/12/2017 HL:22/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-27.pdf.signed.pdf
85 Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao Ký:22/12/2017 HL:22/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-446.pdf.signed.pdf
86 Lập danh sách bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho CBCC đối tượng 3 năm 2018 Ký:21/12/2017 HL:21/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-443.pdf.signed.pdf
87 Cử cán bộ tham gia lớp Đào tạo, bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản Ký:18/12/2017 HL:18/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-20.pdf.signed.pdf
88 Công nhận sáng kiến cơ sở năm 2017 Ký:18/12/2017 HL:18/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-21.pdf.signed.pdf
89 QĐ tặng Giấy khen cho các tập thể năm 2017 Ký:18/12/2017 HL:18/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-22.pdf.signed.pdf
90 Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và Bản tin đối ngoại Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:18/12/2017 HL:18/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-23.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9418328
  • Trong ngày:275
  • Trong tuần:19744
  • Trong tháng:471138
  • Trong năm:471138