nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang: Ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh

Ngày 08/3/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Theo đó, khi cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài học tập, trao đổi kinh nghiệm về phải báo cáo đầy đủ, trung thực về kết quả chuyến đi và thời gian ở nước ngoài bằng văn bản cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và cho cơ quan quyết định cử đi chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến đi.

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý xuất cảnh dưới 15 (mười lăm) ngày trên cơ sở đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan. Quy định cụ thể về nội dung này có thể tham khảo tại đây

                                                                                                                                                                  Trần Huấn

                                                                         

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10244333
  • Trong ngày:2846
  • Trong tuần:6683
  • Trong tháng:387153
  • Trong năm:1297143