Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang: Nghi lễ then của người Tày - Nùng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa bổ sung 17 di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc 5 loại hình, gồm: Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, tiếng nói và chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống. Trong đó, tỉnh Bắc Giang có nghi lễ then của người Tày - Nùng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

(Ảnh minh họa)

Được biết, nghi lễ then là sinh hoạt tín ngưỡng,văn hóa của người Tày - Nùng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh cũng như nghệ thuật. Hiện nay, tại các huyện: Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam và Lạng Giang còn 31 người làm nghi lễ then truyền thống.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch UBND các cấp, nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể.

                                                                                                                       T.Lan ( tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9420406
  • Trong ngày:523
  • Trong tuần:21822
  • Trong tháng:473216
  • Trong năm:473216