nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang: Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD năm 2020

Ngày 13-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2011-2015.

Chế biến vải thiều trước khi xuất khẩu (Ảnh: Việt Anh, Báo Bắc Giang)

Theo đó, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016-2020 là: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ chung của cả nước, có cơ cấu kinh tế hợp lý, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, có mức thu nhập bình quân đầu người nằm trong các tỉnh đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và bằng bình quân cả nước; vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang được nâng lên tầm cao mới.

Trong đó, đáng chú ý có một số chỉ tiêu chủ yếu đến 2020 như: Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 6,5 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) bình quân hằng năm đạt từ 10-11%. Trong đó, công nghiệp- xây dựng 14-15%; dịch vụ 8,5-9,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 3-3,5%; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng: 42-43%; Dịch vụ: 38-39%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 18-20%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 – 3.200 USD;  Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 5.200 tỷ đồng; Khách du lịch đến tỉnh năm 2020 đạt trên 01 triệu lượt người...

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra 14 nhóm giải pháp, trong đó tập trung cải cách thể chế; ban hành cơ chế, chính sách, cải cách hành chính và chỉ đạo điều hành; đầu tư xây dựng hạ tầng trọng yếu, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực tốt.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

 

Mai Hương

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10240334
  • Trong ngày:2684
  • Trong tuần:2684
  • Trong tháng:383154
  • Trong năm:1293144