Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bế mạc kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 13-7, HĐND tỉnh Bắc Giang bước vào ngày làm việc thứ ba, cũng là phiên bế mạc kỳ họp. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu làm rõ thêm về những nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và tình hình phát triển KT-XH.

Theo đánh giá của chủ tọa kỳ họp, nội dung thảo luận, chất vấn được các đại biểu đề cập những vấn đề quan trọng trên nhiều lĩnh vực, được cử tri quan tâm. Các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2017; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Các ý kiến tham luận đã nhìn thẳng vào vấn đề bất cập, phân tích sâu nguyên nhân và kiến nghị giải pháp khắc phục. Lãnh đạo các sở, ngành trả lời chất vấn với ý thức trách nhiệm cao, nội dung tương đối rõ ràng, thể hiện tính nghiêm túc, tạo không khí dân chủ, sôi nổi tại kỳ họp. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục xem xét, thực hiện các kiến nghị của đại biểu và kết luận của chủ tọa, sớm triển khai giải pháp khắc phục hạn chế thuộc phạm vi trách nhiệm.

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí phân tích sâu một số kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, xác định các ngành, lĩnh vực đạt kết quả thấp và những vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm 2017. Trong đó, nêu rõ khó khăn ở lĩnh vực nông nghiệp 6 tháng đầu năm chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 2% do sản lượng vải thiều giảm, giá lợn và gia cầm xuống thấp, gây ảnh hưởng đến quy mô tái đàn và phát triển chăn nuôi. Các mô hình trồng trọt không có nhiều đổi mới, phần lớn quy mô nhỏ. Do đó, nhiều khả năng ngành nông nghiệp không đạt tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. 

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân để tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp nhằm bù đắp cho giá chăn nuôi và sản lượng vải thiều mất mùa, bảo đảm cho tăng trưởng ngành nông nghiệp không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng chung của tỉnh. Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh tạo ra sự phát triển nhanh và ổn định cho công nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trương đầu tư để thu hút các dự án trọng điểm có dự báo đóng góp cao cho ngân sách. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án huy động các nguồn vốn xã hội, các dự án theo hình thức PPP, dự án đầu tư công. Triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách. Chỉ đạo đồng bộ và cụ thể các nghị quyết HĐND tỉnh về việc triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; vấn đề thiếu lớp học, thiếu giáo viên ở bậc học mầm non; vấn đề giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ hội đầu xuân Tây Yên Tử gắn kết các điểm du lịch và sự khởi sắc của du lịch Bắc Giang trong năm 2018; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế. Làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; tăng cường quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh thêm những điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận và thông qua 20 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực của các đại biểu, sự đóng góp của cử tri và nhân dân đối với kỳ họp để HĐND tỉnh hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, nghiêm túc thực hiện quy hoạch ngành, quy hoạch bố trí đất đai, phát triển du lịch trở thành điểm sáng trong những năm tới… 

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát, đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri để tìm hiểu, nắm bắt đúng thực tiễn đời sống, phản ánh với cơ quan chức năng để xử lý kịp thời; tổ chức hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. 

Minh Thu/ Báo Bắc Giang

 

 

20 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

3. Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

5. Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

6. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021.

7. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh Bắc Giang bảo đảm.

8. Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

9. Nghị quyết quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

11. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020. 

12. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh quy định bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về việc quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. 

14. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc lập quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

15. Nghị quyết về việc thành lập tổ dân phố số 7, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

16. Nghị quyết về việc đặt tên, sửa tên một số tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

17. Nghị quyết quy định mức giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

18. Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

19. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018. 

20. Nghị quyết xác nhận kết quả  cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Sách Thực, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên.

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9420035
  • Trong ngày:152
  • Trong tuần:21451
  • Trong tháng:472845
  • Trong năm:472845