nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT.

Theo đó, bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, Thông tư này đã bổ sung thêm các quy định về trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện và không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, cụ thể:

Các trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh:

* Các trường hợp tại Khoản 1 Điều 61 Luật Đầu tư 2014;

* Các trường hợp thay đổi mã số doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp;

*Nhà đầu tư là tổ chức thay đổi tên, mã số doanh nghiệp.

Các trường hợp nhà đầu tư không phải thực hiện điều chỉnh:

* Nhà đầu tư là cá nhân thay đổi loại/số/ngày cấp giấy tờ cá nhân;

* Nhà đầu tư là tổ chức thay đổi các thông tin ghi trên GCNĐKDN, trừ trường hợp tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018. 

Xem chi tiết nội dung Thông tư tại đây ./.

Ngọc Quyên (tổng hợp)

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10329701
  • Trong ngày:144
  • Trong tuần:144
  • Trong tháng:472521
  • Trong năm:1382511