Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 20-6, UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là văn bản Quy phạm pháp luật đầu tiên quy định cụ thể về nội dung nêu trên.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Quyết định gồm 3 chương: Quy định chung; Trình tự, thủ tục xét duyệt hồ sơ xuất cảnh; Tổ chức thực hiện và 10 điều. Trong đó quy định rõ về nguyên tắc xét duyệt xuất cảnh; điều kiện xem xét, cho phép xuất cảnh; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi xuất cảnh... Theo đó, việc cử cán bộ, công chức viên chức đi tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài phải có mục đích, nội dung, kế hoạch rõ ràng, tránh trùng lặp với các đoàn đi trước, thành phần đoàn cần gọn, gồm những người thực sự cần thiết cho công việc, thời gian đi hợp lý, tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, trong một năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh không quá 2 lần/năm, những trường hợp khác báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ xuất cảnh đến Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ để phối hợp thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Từ thực tiễn cho thấy việc ban hành Quy định này nhằm thống nhất về quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây. 

                                                                                                                                                                  Đăng Lâm

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9917543
  • Trong ngày:533
  • Trong tuần:15419
  • Trong tháng:60363
  • Trong năm:970353