Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Biểu mẫu báo cáo tình hình đối ngoại 6 tháng đầu năm

 

Download các Phụ lục tại đây:

Phụ lục 01,02

Phụ lục 03,04,05

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9399520
  • Trong ngày:936
  • Trong tuần:936
  • Trong tháng:452330
  • Trong năm:452330