Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015

Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 11/CT-TTg về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,  góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.

 

Trước đó, ngày 28/4/2014, Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014 diễn ra tại Hà Nội. Tại hội nghị này,các đại biểu, doanh nghiệp tham dự đã đưa ra các đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp, đánh giá những mặt thuận lợi, mặt tốt, mặt làm được, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc mà các doanh nghiệp đã và đang gặp phải.

Khẳng định vai trò của cộng đồng các doanh nghiệp trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015, Thủ tướng đã ra Chỉ thị số 11/CT-TTg giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Thủ tướng chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chương trình hành động về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai và chỉ đạo thực hiện tốt các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đọa phương, quy hoạch sử dung đất, quy hoạch phát triển ngành, nghề, quy hoạch các khu và cụm công nghiệp, quy hoạch làng nghề …

Download nội dung Chỉ thị tại đây

Vân Nguyễn

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9466644
  • Trong ngày:390
  • Trong tuần:1880
  • Trong tháng:519454
  • Trong năm:519454