nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Chiến lược quy hoạch, kế hoạch

Nhằm triển khai đồng thời, kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đặt ra trong Chương trình hành động số 61/Ctr-TU, ngày 26/9/2014 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 61/Ctr-TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 14 tháng 02 năm 2011 Chính phủ ban hành Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020. Việc xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để phát triển ngoại giao văn hóa thành một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện, h

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10226763
  • Trong ngày:582
  • Trong tuần:11664
  • Trong tháng:369583
  • Trong năm:1279573