nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Phòng ban đơn vị thuộc sở

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có chức năng thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về thông tin kinh tế - xã hội phục vụ đối ngoại của tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đối ngoại phục vụ nhu cầu c
Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Phòng Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu về công tác đối ngoại Đảng; hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hoá đối ngoại, thông tin đối ngoại, công tác phi chính phủ nước ngoài, tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế, công tác ký kết và thực
Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; ứng dụn

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10244421
  • Trong ngày:2934
  • Trong tuần:6771
  • Trong tháng:387241
  • Trong năm:1297231