nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật

Ngày23/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh, thời gian làm việc và một số chế độ khác đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu từ ngân sách
Ngày 30/11/2018, Ngân hàng Nhà nướcđã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụ
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 4413/KH-UBND về thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019.
Ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan. Theo đó, Hiệp định sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019.
Ngày 27/12/2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Phòng, chống tham nhũng với 10 chương, 96 điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũ
Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiêm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và BHXH Việt Nam, ngày 11/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản số 961/BHXH-PQLT về việc hướng dẫn tạm thời việc tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nội dung cụ thể như s
Ngày 22-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW).
Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025.
Từ ngày 01/11/2018, Thông tư số 71/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước chính thức có hiệu lực. Thông tư gồm 6 chương, 35 điều.
Thực hiện Kế hoạch số 3090/KH-UBND ngày 12/09/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu và thi hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; ngày 2
Mới đây, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kì.
Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330228
  • Trong ngày:671
  • Trong tuần:671
  • Trong tháng:473048
  • Trong năm:1383038