Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).
Hôm nay, Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 608/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang gồm 3 chương, 18 điều.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1971/QĐ-UBND về Chiến lược xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6.500 triệu USD, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 20-21%/năm.
Từ ngày 5 đến 11-10, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI đã họp hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình KT- XH, ngân sách nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhâ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-8-2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Ngày 6/7/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT qui định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp và việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên cấp.
Ngày 24/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP Quy định về việc Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.
Ngày 07/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Thông tin đối ngoại bao gồm ba loại: thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam và thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam; được cung cấp dưới nhiều hình thức như
Ngày 20/8/2015, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT về việc quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
Ngày 03/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người và phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày 18/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: vương quốc Anh, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa Italia.
Ngày 03/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế.
Ngày 15/6/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 07/2015/TT-BTP về việc qui định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.
Ngày 06/8/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày 13/7/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ...

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9401701
  • Trong ngày:3117
  • Trong tuần:3117
  • Trong tháng:454511
  • Trong năm:454511