Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ
Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có ý nghĩa thiết thực giúp giảm nghèo và phát triển bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp và nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, nước sạch và bảo vệ môi trường, v.v.
Ngày 9/11, tại thành phố Oran (Algeria) đã diễn ra lễ Khai mạc Triển lãm quốc tế về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản lần thứ 7 (SIPA 2017) do Phòng Đánh bắt cá và Nuôi trồng thủy sản Algeria tổ chức.
Ngày 20/10 tại thành phố Kanazawa, Nhật Bản, đã diễn ra lễ công bố thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư giữa khu vực Hokuriku và Việt Nam.
Yên Dũng là một huyện nằm ở tiểu vùng miền núi và trung du của tỉnh Bắc Giang được bao bọc bởi 3 con sông là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam. Huyện có diện tích tự nhiên là 19.042 km2 bao gồm 19 xã và 2 thị trấn.
Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục chuyển biến tích cực. Hầu hết các ngành sản xuất duy trì ổn định và tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 12 tăng 6,3% so với tháng 11, tăng 37,2% so với cùng kỳ; chỉ số 12 tháng tăng 21,2% so với năm 2015.
Dự báo các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì phát triển ổn định, là động lực lớn cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh trong những tháng cuối năm. Tuy vậy, một số ngành sản xuất vẫn còn gặp khó khăn như: Ngành sản xuất Điện và Ngành sản xuất Hóa chất dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm.
Trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,8%, cao hơn cùng kỳ, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp – xây dựng tăng 16,5%, dịch vụ tăng 6,5% .
Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,0% so với tháng 7, tăng 28,9% so với tháng 8/2015. Bên cạnh các ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất như: May mặc, điện tử, hóa chất... sản xuất ổn định, đóng góp lớn vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp; một số ngành sản xuất nhỏ gặp nhiều khó khăn, nhất là về chi phí nguyên vật liệu, sức cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm, sản lượng đạt thấp hơn so với cùng kỳ.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 6,7% so với tháng 6, tăng 25% so với tháng 7/2015; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,7%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,1%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,4%, ngành công nghiệp khai khoáng bằng 90,3%.
Tăng trưởng sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm có sự đóng góp chủ yếu từ khu vực FDI, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nhà nước đóng góp còn hạn chế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng (giá so sánh) ước đạt 24.860 tỷ đồng
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,3% so với tháng 4, tăng 17,9% so với tháng 5/2015. Các ngành, sản phẩm có giá trị sản xuất lớn như: May mặc, điện tử, điện vẫn tiếp tục duy trì được sự phát triển ổn định và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 11,3% so với tháng 3, tăng 18,1% so với tháng 4/2015. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 4 ước đạt 5.640 tỷ đồng; tăng 21,6% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.525 tỷ đồng, tăng 19,3%, kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.175 tỷ đồng, tăng 12,0%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13.855 tỷ đồng, tăng 25,0%.
Sản xuất công nghiệp có chuyển biến rõ nét. Một số ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp như: May mặc, điện tử, điện... sản xuất ổn định và có mức tăng trưởng khá; nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất và có 45 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động kể từ đầu năm ... đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngành công nghiệp tỉnh.
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 12 nhằm điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong Quý III năm 2017; tuyên truyền tuần lễ cấp cao APEC...
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 bằng 103,4% so với tháng trước, bằng 120,1% so với tháng 4/2016. Các ngành như: sản xuất sản phẩm điện tử, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất sản phẩm từ kim loại... tăng trưởng khá. Một số ngành sản xuất gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm như: khai khoáng, chế biến thực phẩm, may mặc...
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2017 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 6 năm gần đây, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá; tiến độ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc...
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm ổn định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, thu hút đầu tư tăng mạnh về vốn đăng ký, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, số doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm mạnh, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.
Kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng đầu năm 2017 cơ bản ổn định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng tiến độ đề ra, giá cả hàng hóa thị trường ổn định, các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo...
Ngày 14-9-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.
Những năm qua, tỉnh Bắc Giang chủ động mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế để thu hút đầu tư cho phát triển KT-XH địa phương. Trong đó, quan hệ của tỉnh với các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, giáo dục và hỗ trợ nhân đạo.
Thuật ngữ “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” hay “Cách mạng công nghiệp 4.0” hiện nay đang được nhắc đến nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu chính xác nó là gì, những cơ hội và thách thức Cuộc cách mạng 4.0 mang lại ra sao?
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký quyết định ban hành Danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh năm 2017 gồm 52 sản phầm.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang, cơ quan chức năng của Mỹ vừa cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể vải thiều Lục Ngạn cho Hội Sản xuất và tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn, thị trấn Chũ (Lục Ngạn). Nhãn hiệu được bảo hộ trong thời gian 20 năm.

Một doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho điều dưỡng viên/y tá của Na Uy có nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín của Việt Nam để trao đổi về khả năng đưa lao động Việt Nam làm điều dưỡng viên/y tá sang Na Uy.

Công ty, doanh nghiệp nào có khả năng đáp ứng và mong muốn kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp nói trên, xin vui lòng liên hệ với: Chị Nguyễn Thu Phương Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao, Điện thoại: 024-37993402/3239,  Fax: 024-37993424,  Email: kt.mfa@mofa.gov.vn.

Công ty Coop Trading A/S là doanh nghiệp đầu mối thu mua, cung cấp hàng hóa cho hàng ngàn siêu thị tại một số nước Bắc Âu.
Công ty Orana (Đan Mạch) chuyên sản xuất nước ép trái cây và mứt, có chi nhánh tại Việt Nam. Công ty có nhu cầu tìm đối tác Việt Nam cung cấp trái cây hữu cơ (organic fruits). Yêu cầu nhà cung cấp có kinh nghiệm xuất khẩu đi thị trường Châu Âu nói chung và Bắc Âu nói riêng.
Tính đến hết tháng 10/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 346,22 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, xuất khẩu đạt 173,72 tỷ USD (tăng 20,7%), nhập khẩu ước đạt 172,49 tỷ USD (tăng 22%). Cán cân thương mại hàng hóa trong 10 tháng đầu năm thặng dư 1,23 tỷ USD.
Chiều ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh có buổi tiếp, làm việc với các nhà đầu tư Ba Lan do ông Zygmunt Kosmala – Chủ tịch doanh nghiệp chuyên về xây dựng công trình công nghiệp (tên viết tắt là Fasing) làm trưởng đoàn đến thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh, hợp tác trong lĩnh vực cơ khí tại Bắc Giang. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tập đoàn Thương mại điện tử hàng đầu thế giới Alibaba cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB vừa phối hợp tổ chức Hội thảo “Gold Supplier – Giải pháp xuất khẩu trực tuyến cho doanh nghiệp Việt Nam”. Chương trình đã mang lại nhiều kiến thức hữu ích về việc khai thác hiệu quả các công cụ hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh cho hơn 120 doanh nghiệp tại Hà Nội và khu vực lân cận.

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9409226
  • Trong ngày:274
  • Trong tuần:10642
  • Trong tháng:462036
  • Trong năm:462036