Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương

Ngày 17-10, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNG hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương.

Các đại sứ đến thăm huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Ảnh: Trần Lan 

          Theo đó, phạm vi điều chỉnh tại Thông tư này hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh hay địa phương). Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế (gọi chung là đoàn thể); các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tại địa phương thực hiện nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khác nước ngoài thăm địa phương.

          Thông tư ngày quy định nguyên tắc về tổ chức nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khác nước ngoài thăm địa phương:

          Một là, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài thăm địa phương phải phù hợp với yêu cầu chính trị, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp và thông lệ quốc tế nhằm góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

          Hai là, mức độ và nghi lễ tổ chức đón, tiếp khác nước ngoài thăm địa phương phù hợp với quy định về thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; trên cơ sở yêu cầu, mục đích của chuyến thăm; nguyên tắc đối đẳng trong quan hệ quốc tế; trọng thị, chu đáo, an toàn, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm, không lãng phí, không phô trương hình thức và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017. Nội dung cụ thể có thể tham khảo tại đây

 

                                                                                                                                              Trần Huấn (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9917374
  • Trong ngày:364
  • Trong tuần:15250
  • Trong tháng:60194
  • Trong năm:970184