Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Hưởng ứng Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định Ắc quy xe máy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn máy xay thịt làm giò chả pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp Luật Việt Nam chính thức được công nhận từ năm 2013. Bước sang năm thứ hai thực hiện, với chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2014:  “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật năm nay là sự tiếp nối giường phụ khách sạn đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trên toàn quốc  năm 2013, đồng thời là tiền đề, cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo. Ngày Pháp Luật năm 2014 được tổ chức trong 02 tháng từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 30/11/2014, trong đó tập trung cao điểm vào tuần lễ từ ngày 03/11/2014 đến  09/11/2014.

Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần đau đầu nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta; cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến giáp dục pháp luật, Tinh dầu dừa nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thực tiễn.

 

Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Tại điều 8 của Luật  quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được Quốc hội khóa I thôngqua.

Mai Hương

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9470316
  • Trong ngày:390
  • Trong tuần:5552
  • Trong tháng:523126
  • Trong năm:523126