nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ » Giới thiệu sở ngoại vụ

Lãnh đạo sở

1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc

ĐTCQ: (0204) 3992236

Fax: (0204) 3992238

Email: trungnh_sngv@bacgiang.gov.vn

 1. Phụ trách chung các mặt công tác của cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn với Bộ Ngoại giao.

  2. Phụ trách công tác đối ngoại Đảng: Tham mưu cho Tỉnh ủy định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt dộng đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy;

  Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt; giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của địa phương; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại địa phương.

  3. Phụ trách công tác kinh tế đối ngoại: Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương nước ngoài.

  4. Phụ trách công tác Lễ tân đối ngoại, thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại địa phương.

  5. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đoàn ra, đoàn vào; tổ chức các đoàn đi nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

6. Phụ trách Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân: Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại địa phương theo quy định; Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Bắc Giang ở nước ngoài; hướng dẫn và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định; xử lý các hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh; hồ sơ xin phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

7. Phụ trách Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương; tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương; Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.

8. Phụ trách công tác thanh tra ngoại giao: Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tại địa phương theo quy định; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở; phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở.

9. Phụ trách công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; làm đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức của tỉnh.

10. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

11.  Trực tiếp phụ trách Văn phòng và phòng Lãnh sự & NVNONN, công tác Đảng, đoàn thể của cơ quan. Phụ trách hoạt động của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ và cơ chế hoạt động của Trung tâm. 

12. Là người phát ngôn của Sở Ngoại vụ; làm chủ tài khoản của cơ quan.

2. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc

ĐTCQ: (0204) 3992269

Fax: (0204) 3992238

Email: tuannq@bacgiang.gov.vn

1. Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Sở khi được uỷ quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những công việc được phân công và ủy quyền.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác đối ngoại nhân dân.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế; xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của địa phương với đối tác nước ngoài.

4. Tham mưu công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

5. Phụ trách công tác thông tin đối ngoại; cung cấp, trao đổi thông tin về công tác tuyên truyền đối ngoại của tỉnh với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực có tác động đến địa phương và các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Phụ trách Trang thông tin điện tử và Bản tin đối ngoại của Sở.

6. Thẩm tra hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh với phóng viên nước ngoài, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương; thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

8. Phụ trách công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế: Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại địa phương; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương. 

9. Phụ trách công tác phi chính phủ nước ngoài:

Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

Triển khai công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; thẩm định các khoản viện trợ phi dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại.

10. Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và Tổ biên phiên dịch của Sở.

11. Trực tiếp phụ trách phòng Hợp tác quốc tế.

12. Là báo cáo viên pháp luật của Sở

13. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Phạm Dương Tuyến – Phó Giám đốc

ĐTCQ: (0204) 3992232

Fax: (0204) 3992238

 

Email: tuyenpd_sngv@bacgiang.gov.vn

  Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Sở khi được uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các nội dung được ủy quyền và các mặt công tác được phân công:

1. Phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất, xây dựng chương trình, báo cáo kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của Sở; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở.

2. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan đối với Cụm thi đua khen thưởng số II của Bộ Ngoại giao và Khối thi đua khen thưởng của tỉnh.

3. Phụ trách công tác dân vận; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh công sở; xây dựng cơ quan văn hóa; bảo vệ an ninh trật tự; công tác hành chính quản trị của cơ quan

4. Phụ trách công tác Lễ tân đối ngoại, thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại địa phương.

5. Phụ trách công tác thanh tra ngoại giao: Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tại địa phương theo quy định; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở; phụ trách công tác pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở.

6. Phụ trách công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; làm đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức của tỉnh.

7. Phụ trách công tác bảo hộ công dân; xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Bắc Giang ở nước ngoài; hướng dẫn và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

8. Phụ trách Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương; tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương; định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.

10. Tham mưu công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

11. Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của các đoàn thể cơ quan.

12. Phụ trách Văn phòng và Phòng Lãnh sự và NVNONN.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330255
  • Trong ngày:698
  • Trong tuần:698
  • Trong tháng:473075
  • Trong năm:1383065