Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam

Từ ngày 1-5 tới đây, cá nhân là người Việt Nam làm việc tại các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đó là nội dung Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg  và 07/2016/QĐ-TTg ngày 22-2-2016 của Thủ tướng Chính về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và chuyên gia nước ngoài  tại Việt Nam.

Theo đó, công dân Việt Nam được tuyển dụng theo hợp đồng để làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam và được đại diện có thẩm quyền của cơ quan này xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập miễn thuế là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.

Về việc miễn thuế thu nhập các nhân đối với chuyên gia nước ngoài  thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Các chuyên gia có quốc tịch nước ngoài, có hợp đồng với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan chủ quản dự án hoặc chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam sẽ  được miễn thuế đối với khoản thu nhập trực tiếp nhận được từ hoạt động triển khai các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện đã được cơ quan có thầm quyền phê duyệt.

Xem chi tiết Quyết định 06/2016/QĐ-TTg và  07/2016/QĐ-TTg tại đây.

                                                                                                                   Nguyễn Vân, Phòng LS&NVNONN (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9469784
  • Trong ngày:1815
  • Trong tuần:5020
  • Trong tháng:522594
  • Trong năm:522594