Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Nguồn nhân lực

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngày 28/10/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 50%, đến năm 2020 đạt 70%. Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đến năm 2015 đạt 37%; đến năm 2020 đạt 55%. Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt từ 50-55%; ngành công nghiệp từ 90-95%; ngành xây dựng đạt từ 60-65%;… Quy mô sinh viên đại học, cao đẳng/1 vạn dân đạt từ 250-300 sinh viên vào năm 2015 và đạt từ 400-450 sinh viên vào năm 2020.

Với những tiềm năng, thế mạnh trên, Bắc Giang đã và đang tạo ra bước đột phá trong việc đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực dồi dào về số lượng, đảm bảo về chất lượng cho thị trường lao động trong và ngoài nước nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã đề ra./.

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9420380
  • Trong ngày:497
  • Trong tuần:21796
  • Trong tháng:473190
  • Trong năm:473190