nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định bãi bỏ Thông tư số 2461/2001/TT-BNG ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg

Ngày 20/01/2015 Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BNG quy định bãi bỏ Thông tư số 2461/2001/TT-BNG ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Xem nội dung Thông tư số 01/2014/TT-BNG tại đây

Xem nội dung Thông tư số 2461/2001/TT-BNG tại đây

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10226739
  • Trong ngày:558
  • Trong tuần:11640
  • Trong tháng:369559
  • Trong năm:1279549