Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngày 05/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BCT  quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Theo Điều 4 của Thông tư, căn cứ xác định người lao động nước ngoài (bao gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật) di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

-Doanh  nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam (hiện diện thương mại bao gồm các hình thức: hợp đồng hợp tác kinh doanh; doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài);
- Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ thuộc các phụ lục I, II của Thông tư;

- Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó trên lãnh thổ Việt Nam.
Để chứng minh người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động, người lao động nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư và nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố nơi hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó đăng ký hoạt động./.

Mai Hương

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9467603
  • Trong ngày:1349
  • Trong tuần:2839
  • Trong tháng:520413
  • Trong năm:520413