Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định mới về nhập cảnh và lưu trú của Ru-ma-ni

Theo Pháp lệnh khẩn số 109/2013 của Chính phủ Ru-ma-ni, từ ngày 01/02/2014, những người có thị thực đồng nhất (uniform visas) với số lần nhập cảnh từ 02 lần trở lên, thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú do các nước Schengen cấp, có thể nhập cảnh và lưu trú tại Ru-ma-ni một lần liên tục hoặc nhiều lần với thời gian không quá 90 ngày trong mỗi 180 ngày kể từ ngày nhập cảnh Ru-ma-ni và không vượt quá thời gian thị thực đồng nhất, thị thực dài hạn cũng như giấy phép cư trú do Schengen cấp.

Theo: lanhsuvietnam.gov.vn

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9917431
  • Trong ngày:421
  • Trong tuần:15307
  • Trong tháng:60251
  • Trong năm:970241