Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Đó là nội dung tại Ắc quy xe máy Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT, Quy chế Quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài Bộ GD&ĐT mới ban hành ngày 11/4/2014.

Quy chế này quy định công tác quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, bao gồm: quyền lợi và trách nhiệm của công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, khen thưởng và xử lý vi phạm, chế độ báo cáo và việc tổ chức Nước dừa thực hiện.

Quy chế này áp dụng đối với công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, bao gồm: học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và người theo học các khóa đào tạo, bồi dưỡng liên tục từ 06 tháng trở lên (sau đây gọi chung là lưu học sinh); tổ chức, cá nhân có giường phụ khách sạn liên quan.

Thông tư nêu cụ thể trách nhiệm và quyền lợi của lưu học sinh. Trong đó có quy định LHS phải thực hiện đăng ký thông tin lưu học sinh vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý máy xay thịt làm chả lụa lưu học sinh, báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu theo quy định. Đồng thời, phải thực hiện đúng quy định về thời gian học, trình độ đào tạo, ngành học, nước đi học và cơ sở giáo dục…

Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh do Bộ GD&ĐT xây dựng tham tu sai gon và quản lý tại địa chỉ: https://lhsvn.vied.vn.

Trường hợp lưu học sinh tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục nước ngoài có nhu cầu công nhận tương đương văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp hoặc chuyển về nước học tiếp, Bộ GD&ĐT xem xét tủ tụ bù giải quyết trên cơ sở thông tin do lưu học sinh đăng ký vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh.

Lưu học sinh học bổng nếu có lý do chính đáng cần chuyển trường, chuyển nước, chuyển ngành học phải báo cáo với cơ quan cử đi học và phải được cơ quan đó đồng ý bằng văn bản.

Nếu tự ý chuyển trường, chuyển nước, chuyển ngành học mà chưa được cơ quan cử đi học cho phép, lưu học sinh hoa phat không được xem xét cấp học bổng để theo học ngành học mới hoặc tại trường mới.

Lưu học sinh học bổng vì lý do bất khả kháng phải tạm dừng học phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan cử đi học và phải được cơ quan đó cho phép bằng văn bản, trong đó xác định rõ thời gian tạm dừng học. Trong thời gian Váy cưới tạm dừng học, lưu học sinh không được nhận học bổng.

Lưu học sinh học bổng khi hết thời hạn được phép học tập ở nước ngoài, nếu chưa hoàn thành chương trình học tập phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài tới cơ quan Máng xối inox 304 cử đi học để xem xét, ra quyết định cho phép lưu học sinh gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian học tập phải gửi về cơ quan cử đi học ít nhất 30 ngày làm việc trước khi hết hạn thời gian học tập ghi tại quyết định cử đi học.

Lưu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động hữu nghị, đã thực hiện Loa phóng thanh đăng ký thông tin lưu học sinh, thực hiện tốt các quy định của Việt Nam và nước sở tại, có xác nhận của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hoặc Giấy khen của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài.

Ngược lại, lưu học sinh có vi phạm sẽ bị xử lý theo Ắc quy ô tô các hình thức: Khiển trách; cảnh cáo; buộc thôi học cho về nước.

Dowload nội dung Thông tư

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Văn Tính

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9465213
  • Trong ngày:449
  • Trong tuần:449
  • Trong tháng:518023
  • Trong năm:518023