Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy trình đón tiếp và quản lý các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh (đoàn vào)

 

I. NỘI DUNG HỒ SƠ

          1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khi có nhu cầu đề nghị Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp các đối tác nước ngoài:

          - Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có văn bản đề nghị gửi Sở Ngoại vụ để thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu được chấp thuận, đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho buổi đón tiếp;

          - Nội dung văn bản bao gồm các thành phần:

          + Nội dung hình thức, địa điểm đón tiếp, thành phần tham dự;

          + Họ tên, chức danh, quốc tịch, số hộ chiếu của khách nước ngoài;

          + Bản photo hộ chiếu của các thành viên là khách nước ngoài tham dự;

          - Các cơ quan, đơn vị được phép đón tiếp, làm việc với khách nước ngoài phải chấp hành nghiêm luật pháp Việt Nam, thực hiện theo đúng chương trình, nội dung đã được phê duyệt;

          - Văn bản của các ngành, địa phương, cơ quan trong tỉnh khi có nhu cầu đề nghị Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đón tiếp khách nước ngoài phải gửi Sở Ngoại vụ trước ngày đón tiếp ít nhất 05 ngày làm việc.

          2. Đối với đoàn đến thăm và làm việc với các ngành, địa phương, cơ quan trong tỉnh theo chương trình của cơ quan Trung ương

          - Các ngành, địa phương, cơ quan xây dựng kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể và gửi văn bản thông báo cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp theo quy định;

          - Nội dung văn bản bao gồm các thành phần:

          + Chương trình, kế hoạch chi tiết gửi kèm;

          + Hình thức, địa điểm, thời gian, thành phần tham dự;

          + Họ tên, chức danh, quốc tịch, số hộ chiếu của khách nước ngoài;

          + Bản photo văn bản của cơ quan Trung ương.

          - Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức đón tiếp, làm việc với khách nước ngoài phải chấp hành nghiêm luật pháp Việt Nam, thực hiện theo đúng chương trình, nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc;

          - Văn bản của các ngành, địa phương, cơ quan trong tỉnh khi tổ chức đón tiếp khách nước ngoài theo chương trình của cơ quan Trung ương phải gửi Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh trước ngày đón tiếp ít nhất 05 ngày làm việc.

 

          3. Đối với các đoàn khách nước ngoài lần đầu đến làm việc

          - Căn cứ chương trình, nội dung làm việc của đoàn, các ngành, địa phương, cơ quan có văn bản gửi Sở Ngoại vụ, đồng gửi Công an tỉnh để thẩm định;

          - Nội dung văn bản bao gồm các thành phần:

          + Nội dung hình thức, địa điểm đón tiếp, thành phần tham dự;

          + Họ tên, chức danh, quốc tịch, số hộ chiếu của khách nước ngoài;

          + Bản photo hộ chiếu của các thành viên là khách nước ngoài tham dự;

          - Các cơ quan, đơn vị được phép đón tiếp, làm việc với khách nước ngoài phải chấp hành nghiêm luật pháp Việt Nam, thực hiện theo đúng chương trình, nội dung đã được phê duyệt;

          - Văn bản của các ngành, địa phương, cơ quan trong tỉnh về việc đón tiếp khách nước ngoài phải gửi Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh trước ngày đón tiếp ít nhất 05 ngày làm việc. Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

          II. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi tổ chức mời khách nước ngoài đến làm việc hoặc tổ chức đón tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh gửi văn bản về Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ; phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài- Sở Ngoại vụ kiểm tra và xử lý hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần bổ sung, làm rõ hồ sơ sẽ liên hệ với cơ quan, đơn vị, địa phương để bổ sung.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với những trường hợp quy định tại mục 1 và 3 phần I.

- Bước 3: Trong vòng 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản cho phép đoàn vào trên cơ sở xem xét đề nghị của các ngành và văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ.

          2. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          III. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

                                                                                                            Trần Văn Huấn, Phòng Lãnh sự và NVNONN

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9917370
  • Trong ngày:360
  • Trong tuần:15246
  • Trong tháng:60190
  • Trong năm:970180