nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Sở Ngoại vụ Bắc Giang: Một năm cải cách hiệu quả

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được lãnh đạo Sở Ngoại vụ quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện. Công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm của trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, đồng thời là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Công chức Sở Ngoại vụ trao đổi nghiệp vụ

Là cơ quan thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp nước ngoài, nắm bắt được khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận các thông tin pháp lý của địa phương, Sở đã chủ động đề xuất biên dịch bộ thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài thuộc 5 lĩnh vực: đầu tư, công thương, lao động - việc làm, xây dựng, tài nguyên - môi trường sang 04 thứ tiếng thông dụng: Anh, Trung, Hàn, Nhật. Qua đó giúp nhà đầu tư nước ngoài hiểu chính xác quy định của Việt Nam, của tỉnh mà không cần thông qua phiên dịch. Bộ thủ tục hành chính được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công và các sở ngành trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, rất thuận lợi cho nhà đầu tư tìm kiếm, khai thác thông tin.

Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm, chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được nâng lên và có tính khả thi cao. Sở đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang. Đây là hai văn bản quan trọng về quản lý hoạt động đối ngoại của địa phương, có tính thực tế và hiệu quả khi áp dụng.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo Sở có sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp dưới, nâng cao vai trò của các phó giám đốc và các trưởng phòng, khuyến khích sự sáng tạo, năng động, dám nghĩ, biết làm của cán bộ, công chức trong cơ quan bằng nhiều hình thức, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong tập thể cơ quan. Giám đốc Sở phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, không để chồng chéo hoặc bỏ sót công việc. Nhờ đó, cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ luôn đoàn kết, đồng lòng, nhiệt huyết với công việc, không khí làm việc tại Sở rất sôi nổi, hăng hái.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng. Sở đã mẫu hóa, số hóa hồ sơ của 07 thủ tục hành chính thường xuyên có phát sinh để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính. Bộ hồ sơ mẫu hóa được trình bày dễ hiểu, được in, đóng quyển và niêm yết tại bộ phận một cửa để công dân tra cứu. Sở thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, xử lý qua phần mềm một cửa điện tử. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 80%.

Bên cạnh đó, Sở tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Sở đã sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong công việc. Trên 90% văn bản đi, đến được nhập, phân xử lý, xử lý qua phần mềm giúp tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý công việc và giấy mực in ấn. 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. Sở đã tận dụng tốt sức mạnh của công nghệ thông tin thời kỳ hội nhập trong công tác tuyên truyền đối ngoại. Sở đã lập và thường xuyên thông tin về các hoạt động đối ngoại qua trang facebook của Sở. Chất lượng tin, bài trên trang thông tin điện tử được nâng cao, giao diện trang thông tin được cải thiện. 

Công tác cải cách hành chính như một phong trào sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, công chức, đặc biệt là trong các đoàn viên thanh niên trẻ của Chi đoàn Sở Ngoại vụ. Hầu hết đoàn viên thanh niên đã đề xuất ý tưởng sáng tạo trong công tác cải cách hành chính trên trang website: ytuongsangtao.vn. Nhiều đoàn viên có ý tưởng hay, thiết thực giúp cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Chi đoàn Sở Ngoại vụ cùng đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 4 của Đoàn Các cơ quan tỉnh đã tham gia tích cực trong hội thi tuyên truyền cải cách hành chính và đạt kết quả cao.

Giờ đây, công tác cải cách hành chính không còn là nhiệm vụ, là trách nhiệm nặng nề mà đã trở thành hoạt động thường xuyên, là việc cần làm của cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ.

Mai Hương

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10329755
  • Trong ngày:198
  • Trong tuần:198
  • Trong tháng:472575
  • Trong năm:1382565