nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Sở Ngoại vụ hoàn thành việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và người lao động năm 2018

Căn cứ hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm và Hướng dẫn số 279/HD-SNV ngày 31/10/2018 của Sở Nội vụ về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, trong 2 ngày, 14 và 17/12/2018, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu đánh giá CBCC năm 2018 và Hội nghị kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo Sở, kiểm điểm, đánh giá đối với các đồng chí Lãnh đạo Sở.

Giám đốc Sở Ngoại vụ căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, nội dung, tiêu chí đánh giá, kết quả phiếu đánh giá để quyết định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động năm 2018 với kết quả như sau:

Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và đánh giá đối với các đồng chí Lãnh đạo Sở:

- Đ/c Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Phạm Dương Tuyến – Phó Giám đốc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ

Xếp loại 04 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: đồng chí Tôn Thị Thiện Quyên - Chánh Văn phòng; Trần Văn Huấn; Trưởng phòng LS & NVNONN

Ngô Thị Hồng Nhung; Trưởng phòng HTQT;  Nguyễn Thị Mai Hương   - Phó Chánh Văn phòng Sở

Xếp loại 11 công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá, xếp loại CBCC của Sở Ngoại vụ đã được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai và công bằng.

 

Thiện Quyên

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10329697
  • Trong ngày:140
  • Trong tuần:140
  • Trong tháng:472517
  • Trong năm:1382507